HIFU

HIFU Nedir? 

Ankara Ultrason dalgalarının iç bükey bir ultrason probu ile çıkış noktasından yaklaşık 3-4 cm uzaklıkta bir alanda etkili olacak şekilde odaklanması prensibine dayanmaktadır. Bu enerji odak noktasında soğutularak dokuda 80 °C’den daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkartır. Tedavi ve görüntüleme için iki ayrı US probu tek başlıkta birleştirilmiştir. Transrektal yapılan tedavi prostat sınırlarının koronal ve sagital planlarda işaretlenmesi ile başlar. İşaretli alana bilgisayar yardımlı bir program ile çizilmiş sınırlar içerisinde belirli frekans ve güçte HIFU uygulanır. Mevcut teknoloji ile saatte yaklaşık 10 gr doku tedavi edilebilmektedir. İlk defa1995 yılında RP yapılacak tek taraflı tümörü olan (T2a-T2b) 29 hastada kullanılmış ve PCa tedavisinde tümör ablasyonunu başaralı bir şekilde yaptığı gösterilmiştir. Avrupa’da rutin tedavi olarak kullanılmaktadır. Diğer definitif tedavilere göre yeni bir tedavi yöntemi olan HIFU’nun 10 yıllık orta vadeli sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle düşük risk grubu hastalarda tedavi başarısı yüksektir.