İnfertilite

İnfertilite Nedir? 

Kanser hastalığı dünya genelinde gittikçe artmaktadır. Sıklıkça artan kanserler arasında testis tümöründe kısırlık testis kanserinin oluşma riskini artırmaktadır.

Kısırlık sorunu yaşayan erkelerin ürolog tarafından muayene edilerek testis tümörü için gerekli incelemelerin yapılması gerekiyor.

Testis üreme fonksiyonları için erkeklerde önemli organlardandır. Testis tümörü farklı organlardan testise yayılan kanser şeklindedir. Genç yaştaki erkelerde görülmektedir.

Testis kanseri 15 ve 35 yaş aralığında görülmektedir. 30 yılda görülme sıklığı artmıştır.

Erkeklerde kısırlık testis tümörünün ilk belirtisi olablmektedir. Belirgin derece erkek kısırlığı tespit edildiğinde ürolog muayenesi gerekli bir önem taşır.