Mesane Kanseri

Birçok kanser köken aldıkları dokuya, yere göre adlandırılmaktadır. Mesanenin yüzeyel katmanına sınırlı kansere kas tabakasına invazyon göstermeyen yüzeyel kanser adı verilmektedir.Tedavi sonrası ise yüzeyel kanser tekrarlayabilmektedir.Tekrarlama genellikle aynı özelliklere sahip yine yüzeysel bir kanserin, eski yerinde veya mesanenin başka bir yerinde görülmesi şeklinde karşımıza çıkar ve bunların çok büyük çoğunluğu vücudun başka yerine yayılmazlar, sadece mesanede kalmaktadır. Bu nedenle mesane tümörlü hastaların düzenli kontrollerine gelmeleri önem taşımaktadır.

Tekrarlama ile birlikte hastalığın ilerlemesi de söz konusu olabilir ve bu durumda kanser derinleşerek kas tabakasına geçebilir. Buna invazif kanser denilmektedir. Kas içine ilerlemiş mesane kanseri mesane dışına çıkıp çevre dokulara da yayılabilir. Mesane kanseri mesane çevresindeki lenf bezierine de yayılabilmektedir. Yayılan tümörlü hücre akciğer gibi uzak organlara ulaşmış olabilir.

Bu tümöre ise metastatik mesane tümörü denilmektedir.

Şikayetleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İdrardan kan gelmesi
  • İşeme esnasında ağrı
  • Sık idrara çıkma

Bunlar mesane tümörünün kesin bulguları olmamakla birlikte bu şikayetler enfeksiyonda, mesane taşında ve diğer problemlerde de gözlenmektedir. Kesin teşhis ancak doktor tarafından konulabilmektedir.

mesane-kanseri-nedir

Tanı

Şikayetleri alan doktor şikayetlerin nedenini bulmak için tıbbi hikaye alarak fizik muayene yapar. Bu muayene erkekte makattan parmakla muayeneyi kadınlarda ise vajinal muayeneyi de kapsamaktadır. İdrar ve kan örnekleri tümör hücrelerini araştırmak amacıyla laboratuvara gönderilirek doktor mesane içine bakmak için sistoskop adı verilen bir alet kullanır. Bu işlem anestezi altında yapılmaktadır. Doktor bu aletle mesaneden örnek doku alabilir. Kanser aramak için doku örneği alınmasına biyopsi (parça almak) denir. Birçok durumda kanserin varlığını ispatlayacak tek yol biyopsi almaktır. Eğer kanser kitlesinin tümü biyopsi esnasında alınmışsa, kanserin hem teşhisi hem de tedavisi uygulanmış olacaktır.

Sistoskopi

Ankara Biyopsi ile teşhisi konulan mesane tümörünün evresini doktor saptamaktadır. Hücrelerin derecesi önemlidir çünkü, bu inceleme hücrelerin normalden ne kadar farklı olduğu veya hastalığın hangi hızla ilerleyeceği konusunda bilgi vermektedir. Düşük dereceli tümörler daha yavaş büyürler. İşte bu derece ve evrenin doğru olarak öğrenilmesi ancak biyopsi ile alınan tümör dokusunun patolojik incelenmesi ile mümkün olmaktadır.

Bunun yanı sıra idrardaki hücrelerin incelendiği idrar sitolojisi ile de hastalığın derecesi hakkında bilgi edinilebilir ancak bu kesin tanı için her zaman yeterli olmayabilir. Ayrıca, piyasada bulunan ve genellikle idrardaki kanser hücrelerinin ürünlerini tespit etmeye yarayan test yöntemleri (kitler) mesane tümörü tanısında tek başlarına yetersiz kalmakta, tanıdan ziyade hastaların takipleri sırasında yardımcı olarak kullanılabilmektedirler.

Evreleme ise kanserin kaynaklandığı organdaki, komşu dokulardaki, lenf ya da kan yolu ile gidebileceği organlardaki yayılım derecesini gösterir.

Kanserin evresi tanı esnasında belirlenir ve bu amaçla ek testler, Ör: Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, intravenöz piyelografi, kemik sintigrafisi, akciğer grafisi yapmak gerekebilir.