Perkütan Taş Cerrahisi

Perkütan taş cerrahisi, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte kapalı bir şekilde uygulanabilmektedir. Böylece tedavi süreci hem hasta hem de cerrah açısından oldukça güvenilir ve konforlu sürmektedir. Böbrek taşlarının tedavisinde uygulanan söz konusu tedavi yönteminden önce kesin tanı ve tedavi planlaması amacı ile Ultrason ve BT çekimlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Böbrek taşının erkeklerde görülme oranı kadınlara göre daha fazladır. Tedavi planlaması sürecinde taşın konumu ve büyüklüğünün değerlendirilmesi önemlidir.

Böbrek Taşı Nedenleri ve Belirtileri

Böbrek taşı oluşumunun başlıca nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Böbreklerdeki doğumsal bozukluklar
 • Yetersiz su tüketimi
 • Genetik faktörler
 • İnce bağırsaklardan geçirilmiş ameliyatlar
 • Gut hastalığı
 • Tiroid hormon bozuklukları

Böbrek taşının neden olduğu şikayetler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

 • Bel, karın ve kasıklarda ağrı
 • İdrarda kan görülmesi
 • Sık sık idrara çıkma isteği
 • Mide bulantısı
 • Karında şişlik

Perkütan Taş Ameliyatı

Perkütan taş cerrahisi; tıp literatüründe perkütan nefrolitotomi olarak tanımlanmaktadır. Genel anestezi altında uygulanan ameliyat öncesi; idrar kanalından böbreğe kateter yerleştirilmektedir. Bu kateter ile böbreğe sıvı verilebilmekte ya da sıvı akışına yardımcı olunabilmektedir. Hasta ameliyat esnasında yüz üstü yatırılmaktadır. Tedavi planlaması sürecinde belirlenen konumda, 1 santimetrelik bir kesi yoluyla böbreğe ulaşılabilmektedir. Açılan kesiye yerleştirilen nefroskop cihazı ile böbrek içine girilebilmekte ve floroskop cihazı ile böbrek toplayıcı sistem görüntülenebilmekte; taş parçalanarak dışarı alınabilmektedir. Bazı hastalarda böbreğin farklı odacıklarında taş bulunabilmektedir. Bu durumda, birden fazla kesiye ihtiyaç duyulabilmektedir.

Ameliyat Öncesi Süreç

Ameliyat öncesinde hastanın ayrıntılı bir muayene süreci yaşaması gerekmektedir. Akciğer filmi ve kalp elektro sonuçlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. İdrarda enfeksiyon olup olmadığı kontrol edilmekte; enfeksiyon varlığında öncelikle bu problem tedavi edilebilmektedir.

Ameliyat Sonrası Süreç

Ameliyat sonrasında hasta yakından takip edilmektedir. Kan sayımı ve kreatinin düzeyleri değerlendirilmekte; hastanın solunum problemi yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmektedir. Ameliyattan 1 gün sonra hasta kontrollü bir şekilde ayağa kaldırılmaktadır. Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca ağır egzersizlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu süreçte doktor önerileri dışına çıkılmaması gerekmektedir.