Böbrek Kanserleri - Testis Kanseri - Taş Ameliyatı

Prostat Belirtileri

Prostat tanı ve belirtileri değişkenlik gösterir. Prostat her erkek bireyde olan bir salgı bezidir. Prostat hastalıkları ise kişinin yaşamını etkiler. Prostat hastalıklarının belirtileri aynıdır.

Tanı koyarak tedavi yöntemi belirlenir. Belirtileri ise şu şekildedir;

 •  İdrara çok sık çıkma,
 •  Ereksiyon olmada problem yaşama,
 •  İdrar ve menide kan olması,
 •  Dışkılama yaparken zorluk çekme,
 •  Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrı,
 •  İdrarını yapamama
 •  İdrar yaparken ağrı olması ya da zor yapma
 •  İdrarı damla damla yapma

bu şikayetlerin herhangi bir tanesi görüldüğünde üroloji doktoruna başvurmak gerekir. Prostat tanı ve belirtileri önemlidir.

Prostat Tanısı

Prostat tanısı şu şekilde konur; doktor, hastanın şikayetini ve öyküsünü dinler ve sonra fiziki muayene yapar. Bu fiziki muayene makattan parmakla kontrol şeklindedir. Doktor hastanın alması gereken pozisyonu söyler. Hasta uygun pozisyonu aldıktan sonra doktor eldivenini takar ve eline vazelin sürer. Sonrasında parmakla prostatı kontrol eder. Bu muayene sayesinde, prostatın büyüklüğü ve kitle içerip içermediği kontrol edilmiş olur. Prostat büyümesi normal bir durumdur. Ancak başka bir hastalık olma şüphesiyle başka tahliller de istenebilir. Kitle içerdiği hissedildiğinde ise kanser riski olduğundan üstüne düşülmesi gerekir.

Prostat Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Prostat kanseri teşhisi için birçok aşama gerekir. Parmakla rektal muayene yapıldıktan sonra herhangi bir tespit sonrasında hasta kan testine gönderilir. Kandaki PSA (Prostat Spesifik Antijen; prostattan salgılanan ve kana belli oranda geçen bir protein) düzeyi belirlenir. Prostat kanseri, prostatın iyi huylu büyümesi ve prostatın iltihabı olduğu durumlarda kandaki PSA seviyesi yüksek çıkabilir. PSA düzeyinde görülen her artış kişide mutlaka kanser olduğunu göstermez. Bununla beraber PSA düzeyindeki farklılık hastanın kanser yönünden incelenmesinin gerekliliği konusunda yol göstericidir.

Prostat Tahlili Nedir?

Prostat tahlili yukarıdakilerle olabileceği gibi idrar tahlili ile de bulunabilir. Prostat tanısı koymak için idrar yapmayla ilgili yakınmaları olan kişilerden idrar tahlili istenir. İdrar tahlilinde idrarda kan veya iltihap hücrelerinin varlığı araştırılır. İlk teşhis için idrar tahlili kullanılır. Ancak daha detaylı bilgi edinmek için başka teşhis yöntemleri de kullanılır.

prostat-kanseri

Transrektal Ultrasonografi Nedir?

Transrektal Ultrasonografi; insanın duyamayacağı frekansta ses dalgaları üreten ultrasonografi aletinin makattan yerleştirilen bölümüyle prostatın iç yapısının incelenmesidir. Prostat dokusundan yansıyan ses dalgaları ile bir bilgisayar programı eşitlenerek ekranda 'Sonogram' denilen resme dönüştürülür. Bu yöntemle prostatın büyüklüğü ve iç yapısı hakkında daha detaylı bilgi sağlanır ve ona göre hareket edilir.

Prostat Biyopsisi Nedir?

Prostat biyopsisi prostat kanseri tanısını kesinleştirebilecek tek yoldur. Prostat tanı ve belirtileri biyopsi yapılması için önem taşır. Makat çevresine önce ağrı kesiciler uygulanır sonrasında biyopsi örnekleri transrektal ultrasonografi eşliğinde ince bir iğne yardımıyla alınır. Alınan doku örnekleri patoloji uzmanına gönderilir. Uzman tarafından mikroskop altında incelenerek prostat kanser hücreleri belirlenmeye çalışılır. Eğer kanser varsa patoloji uzmanı kanserin derecesini (grade) rapor eder. Dereceleme kanser hücrelerinin normal prostat dokusuna benzerliğinin düzeyini tanımlar ve hastalığın olası seyri konusunda kabaca fikir edinilmesini sağlar. Gleason Skorlama sisteminde prostat kanseri 2 ile 10 arasında skor alır. Düşük skorlu tümörler büyük skorlu tümörlere göre daha yavaş yayılma ve büyüme özelliğine sahiplerdir.

Prostat Evreleri

Prostat kanserinde uygulanacak olan tedavi, hastalığın vücuttaki yaygınlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle prostat dokusunda kanser saptanmışsa doktorun hastalığın yaygınlığını (evre) bilmesi gerekir. Evreleme sırasında kanserin sadece prostat bezi içerisinde sınırlı olup olmadığı; prostat dışı yayılım varsa nerelerde olduğu araştırılır. Bu amaçla her hastada gerekmemekle beraber akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintigrafisi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Prostat tanı ve belirtileri evrelere göre değişiklik gösterebilir.

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Prostat ameliyatı, prostat bezindeki sorunları tedavi etmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Prostat bezinin büyümesi, prostat kanseri veya idrar akışını engelleyen diğer durumlar gibi nedenlerle bu ameliyat gerçekleştirilebilir. Prostat ameliyatı için farklı yöntemler bulunmaktadır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı prostat ameliyatı yöntemleri:

 1. Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P): Bu yöntemde, bir endoskop (bir tür ince tüp) idrar yolundan geçirilir ve prostat bezinin fazla büyümüş kısmı çıkarılır. Bu işlem genellikle genel anestezi altında yapılır.

 2. Laparoskopik Prostatektomi: Bu yöntemde, birkaç küçük kesiden laparoskop adı verilen bir cihazla prostat bezinin çıkarılması gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahi, daha az invaziv bir seçenek olabilir ve daha hızlı iyileşme süresi sunabilir.

 3. Robotik Yardımlı Prostatektomi: Bu yöntemde, cerrah bir robotik cerrahi sistemi kullanarak prostat bezini çıkarır. Robotik cerrahi, cerraha daha hassas hareket yeteneği sağlayabilir ve iyileşme süresini kısaltabilir.

 4. Açık Prostatektomi: Bu yöntemde, cerrah bir kesi yaparak prostat bezini çıkarır. Bu yöntem genellikle büyük prostat bezlerinin tedavisinde kullanılır.

Prostat ameliyatı yöntemi, hastanın durumuna, prostat bezinin büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde doktorunuz size detaylı bilgi verecektir. 

Sosyal Medyada Paylaş: