Robotik Cerrahi

Ankara Laporoskopik cerrahinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiş olan robot sayesinde minimal invaziv cerrahi ameliyatları yaygınlaşmıştır.

Hastaya Ek Avantaj

Hastaya ek avantaj sağlamayan bu yöntem cerrahin işini kolaylaştırmaktadır.