Böbrek Kanserleri - Testis Kanseri - Taş Ameliyatı

Testis erkek üreme organı olan penisin iki tarafında da bulunan yapıya denir. Testis yani er bezlerinin testosteron hormonunu salgılaması, spermlerin üretilmesi gibi işlevleri bulunur.

Testis Kanseri

Testis kanserinin %90-95'i germinal dokudan kaynaklanmaktadır. Testisin germ hücreli tümörleri pure seminom ve nonsemmomatöz germ hücreli tümörler olarak sınıflandırılır ve seminomlar radyoterapiye oldukça duyarlıdır.

Testis Tümörüne Yakalanma Oranı Nedir?

Testis tümörleri 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörüdür. Erkekteki malign tümörlerinin %1-2'sini kapsar. Erkeklerin yaşamları boyunca testis tümörüne yakalanma riski %0.2 oranındadır.

Testis Hastalık Etkenleri Nelerdir?

Testis hastalık etkeni olarak bilinen kesin bir nedeni yoktur. Germ hücreli tümörlerin görülme sıklığı hem doğumsal hasar hem de sonradan ortaya çıkan faktörlerin önemli olduğu bilinir. Bu faktörler içinde inmemiş testis faktörler arasında gösterilir. Testis tümörlü hastaların % 7-10'unda inmemiş testis (erkek çocuklarında testislerin torbada olmama durumu) önemli öyküsü görülür.

Testis Kanseri Belirtileri

Testis kanseri belirtileri olarak nodül ve gonadlarda büyüme olması durumunda doktora danışılmalıdır. Kitle sert veya hassas olmaz. Hastaların çoğunda alt abdominal bölgede, anal bölgede, skıotumda hafif sızlama veya ağırlık hissi şikayetiyle hekime başvurabilir. Belirtilerde ayrıca testis içi kanama ve akut ağrıları da yer alır.

Seminom Tipi Tümör Tedavisi

Seminom tipi tümör tedavisinde evre önem taşır. Düşük evreli hastalarda kür oranı % 99'a ulaşır. Seminom kemoterapi kombinasyonlarından verimli sonuç elde edilebilir. Radyoterapi sonrasında ise kurtarma tedavisi olarak kemoterapi uygulanması gereklidir. Daha ileri evrelerde ve AFP yükselmesine neden olan büyük kitlelerde öncelikle kemoterapi uygulanmalıdır. Sıklıkla kemoterapi sonrası kitleler fibrozise uğrar.

Nonseminomatöz Germ Hücreli Tümör Tedavisi

Nonseminomatöz germ hücreli tümör: RPLND Evre 1 hastalığı olan hastalarda kullanımı yaygındır. Erken evre hastalıkta hastaların %75'i yalnızca orşiektomi ile iyileşir. RPLND transabdominal veya torakoabdominal yaklaşımla olabilir. Bu şekilde tedavi edilen hastaların sadece 10'unda nüks görülür ve bunların tamama yakını takibi ve tedavisi kolay olan akciğerdedir. Bu yaklaşımla kür oranı %99 dur. Orşiektomi sonrasında herhangi bir tedavi uygulanmasa bile nüksetme oranı %30’lardadır.

İnfertilite

İnfertilite (kısırlık) çiftlerin 1 yıl süresince korunmamasına rağmen gebeliğin olmama durumu ile açıklanabilir.

İnfertelite ve Testis Kanseri ile Bağlantısı Nedir?

İnfertelite ve testis kanseri arasındaki bağlantı olarak erkeklerde kısırlık testis tümörünün ilk belirtisi olmasıyla gösterilebilir. Erkek kısırlığı tespit edildiğinde ürolog muayenesi gerekli bir önem taşır. Kısırlık testis tümörünün oluşma riskini arttırır.

Sosyal Medyada Paylaş: