Testis Nedir?

Erkek üreme organı olan penisin her iki yanında bulunan yapıya testis denir. Testis yani er bezlerinin testosteron hormonunu salgılaması, spermlerin üretilmesi gibi işlevleri bulunmaktadır.

Testislerde de tümör meydana gelmektedir. Testis tümörleri 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörüdür. Erkekteki malign tümörlerinin %1-2'sini kapsar. Erkeklerin yaşamları boyunca testis tümörüne yakalanma riski %0.2 oranındadır.

Tümörlerin %90-95'i ise germinal dokudan kaynaklanmaktadır. Testisin germ hücreli tümörleri pure seminom ve nonsemmomatöz germ hücreli tümörler olarak sınıflandırılır ve seminomlar radyoterapiye oldukça duyarlıdır.

Nonseminomatöz germ hücreli tümörlerde kemoterapi tedavisine olumlu yanıt verirler. Son yıllarda ileri görüntüleme yöntemleri ve tümör belirteçlerinin birlikte kullanılması, cerrahi tekniklerdeki değişiklikler ile olumlu yanıtlar artmıştır.

testis-kanseri

Hastalık Etkenleri

Testis tümörlerinin bilinen kesin bir nedeni yoktur. Germ hücreli tümörlerin görülme sıklığı hem doğumsal hasar hem de sonradan ortaya çıkan faktörlerin önemli olduğu bilinmektedir.

Bu faktörler içinde inmemiş testis faktörler arasında göstermektedir. Testis tümörlü hastaların % 7-10'unda inmemiş testis önemli öyküsü görülmektedir.

Testis Kanseri Görülme Sıklığı

Testis kanseri en sık İskandinav ülkelerinde, en nadir ise Afrika ve Asya ülkelerinde görülmektedir. Testis tümörü ırk, ülke ve sosyo-ekonomik düzeye göre değişiklik göstermektedir.