Füzyon Biyopsi / Fokal Terapi

 

Prostat kanseri tanısında "MR" dönemi
Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer aldığını belirterek, kansere bağlı ölümlerde de akciğer kanserinden sonra ikinci sırada bulunduğunu söyledi.
ABD'de her 7-8 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığını vurgulayan Sözen, "Sadece 2015 yılında Amerika'da 30 bin  ölüm var prostat kanserinden. Kendi ülkemize baktığımızda Türkiye’de artan oranlarla karşımıza çıkmaya başladı. Son bilgiler ülkemizde de 12 erkekten birinin prostat kanseri olduğu yönündedir" dedi.
Prostat kanseri bu kadar sık görülmesi ve kansere bağlı ölümlerde erkeklerde ikinci sırada yer alması nedeniyle, 1990’lı yılların başından itibaren toplum bazında PSA ile tarama çalışmaları yapılmış ve çok ciddi mesafeler alınmıştır. PSA taraması ile özellikle metastatik hastalık (yaygın-sistemik hastalık) görülme oranlarında düşmeye neden olmuştur. Son 25 yıldaki gelişmeler bu hastalığın biyolojisinin daha iyi tanınmasına ve gerek tanı ve gerekse tedavi algoritmalarında ciddi değişikliklere neden olmuştur.
Son yıllara kadar Prostat kanseri şüphesi olan hastalara tanı koymak amacıyla ultrason eşliğinde sistematik biyopsi yapılıyordu. Bu yöntemin dezavantajı, görüntülenemeyen bir kanser randomize alınan biyopsiler ile tanınmaya çalışılıyordu. Düşük doğruluk oranlarına sahip olan bu yöntem aynı zamanda gereksiz (klinik önemi olmayan-hastaya bir zarar vermeyecek)  prostat kanseri tanısı koymamıza da sebep oluyordu.
Prostat Kanserinden şüphelendiğimiz hastlara rutin testlerimiz yanında “Multiparametrik Prostat MR’ı” çektiriyoruz. Bu özel prostat mr’ında prostat bezinde kanser için şüpheli bir alan olup olmadığı değerlendiriliyor. Eğer varsa, kanser şüphesi saptanan bölümler işaretlenip daha sonra özel bir yazılım sayesinde ultrasona yerleştiriliyor. Siz biyopsi yaparken mr ve ultrason görüntülerinin birleşmiş halini görüp doğru noktadan, doğru hedeften biyopsi yapabiliyorsunuz. İşte bu yöntemin adı “Prostat MR Füzyon Biyopsisi”...
Eski yöntemle maalesef %20-25 oranında hayatı tehdit edecek klinik önemli prostat kanserini atlayabiliyorduk. Bu ne demek? Hastaya teşhis koyamayarak hayati önemli bir kanseri atlayabilmek demek. Olayın bir diğer yönü ise, prostat kanserine özgü bir kavram olan “klinik önemsiz kanserlere” gereksiz yere tanı koyabiliyorduk. Bu oran da maalesef %40-50’leri bulabiliyordu. Bu da hastalara lüzumsuz ameliyat, lüzumsuz tedavi, lüzumsuz maliyet demek. Yeni yöntem büyük oranda bu tip dezavantajları ortadan kaldırıyor.
Yeni yöntemin sağladığı iki avantaj var. 1. Gereksiz tanı oranını düşürüyor. Klinik önemsiz hastalık tanı oranı azalıyor. 2. %90’lara varan oranlarda yüksek dereceli, hayatı tehdit eden prostat kanseri teşhisi koymamıza sağlıyor.
Bu yöntem prostat kanseri teşhisindeki son yıllardaki en önemli gelişme...

~~Fokal Tedavi
Lokalize Prostat Kanseri tedavisinde gerek açık gerekse robotik cerrahi ile başarılı onkolojik sonuçlar elde edilebilmektedir.
MR teknolojisindeki gelişmelere paralel, prostat kanseri tedavisinde fokal tedaviler gündeme gelmektedir. Son yıllarda; Prostat kanserli bölgelerin tanısında multiparametrik MR, ultrasona göre çok daha yüksek başarı göstermektedir. Bununla beraber düşük riskli ve organa sınırlı prostat kanserinde MR teknolojisinin de yardımı ile fokal tedaviler (HIFU: Yüksek Frekanslı Odaklanmış Ultrsaon Dalgaları ile yapılan fokal tedavi yöntemi)) ile ilgili bir çok çalışma yürütülmektedir. Lokal prostat kanserinde standart tedavi olan cerrahi tedavinin idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon ile ilgili yan etkilerinden korunmak amacı ile fokal tedavi çalışmaları yapılmaktadır.İlk 5 yıllık sonuçlarda ise %70-93 arasında onkolojik başarı bildirilmektedir.
Prostat kanserinin lokal tedavisinde gelecekte, tüm organı tedavi etmek yerine  görüntülemeye dayalı hedefe yönelik fokal tedaviler ön plana çıkmaya başlayacaktır.
- Görüntüleme metodlarındaki gelişmeler ve tecrübe kazanılması
- 3 Boyutlu hedefe yönelik yapılan “Füzyon Biyopsileri”
- Enerji kaynakları vasıtasıyla yapılan iyi tanımlanmış tümör alanının“Fokal” (odaklanmış) tedavileri...
Ürologların “Prostat Kanserinin” tedavisinde yakın dönemde öncelikli çalışma alanı olacaktır.