LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Günümüzde ürenir sistem cerrahisinin hemen her alanında yer edinmiş olan bu sistem vücuda açılan bir kaç delikten gerçekleştirilmektedir.