Üriner Sistem

Üriner Sistem Fistülleri

Ankara Karın içerisindeki çeşitli kanserler, geçirilmiş cerrahiler, ışın tedavisi zaman zaman idrar yollarının başka organlara açılmasına sebep olabilir. Kendi kendine iyileşmesi mümkün olmayan bu durum, idrar yollarında veya diğer organlarda ciddi sorunlara sebep olabilir.

Üriner Sistem Darlıkları

İdrarın oluştuğu yerden çıktığı yere kadar idrar yollarının her kesiminde görülebilen sorunlardır. İdrar yollarına ciddi hasar veren bu durumun tedavisi çoğunlukla cerrahidir.